Rosendalsgymnasiet

Kommunal ·

Husargatan 8, Uppsala

Rosendalsgymnasiet är ett gymnasium i Uppsala som har programmen Natur och Samhälle. Antagningspoängen 2023 för Rosendalsgymnasiet var mellan 230 och 237 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 237 meritpoäng för Samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

230

Naturvetenskap och samhälle

 

230

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

237

Samhällsvetenskap

 

237

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

80/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

95 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

98 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 219 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,4

Stöd

6,6

Elevnöjdhet

7,8

Antal elever på skolan

869 elever

Könsfördelning

53 % tjejer

47 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

70 %

Jobbar

13 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Tre år efter

Studerar

86 %

Jobbar

10 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

4 %

Fem år efter

Studerar

83 %

Jobbar

13 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

4 %

Plats

Uppsala Kommun är skolägare

9 gymnasieskolor

6539 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Uppsala Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet