Rudbecksgymnasiet

Kommunal ·

Kungsgatan 31-33, Örebro

Rudbecksgymnasiet är ett gymnasium i Örebro som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Försäljning och service, Vård och omsorg samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Rudbecksgymnasiet var mellan 0 och 287,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 287,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

287.5

Naturvetenskap och samhälle

 

287.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

212.5

Allmän, Tema världen

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

245

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

232.5

Juridik

 

232.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

185

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

182.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

71/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

89 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 337 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,2

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

1214 elever

Könsfördelning

63 % tjejer

37 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

51 %

Jobbar

21 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

28 %

Tre år efter

Studerar

55 %

Jobbar

30 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Fem år efter

Studerar

49 %

Jobbar

36 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Plats

Örebro Kommun är skolägare

4 gymnasieskolor

4419 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Örebro Kommun som är en kommunal skolägare.