Ryssbygymnasiet

Fristående ·

Kungsvägen 36, Ryssby

Ryssbygymnasiet är ett gymnasium i Ryssby som har programmen Naturbruk, Restaurang och livsmedel samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Ryssbygymnasiet var mellan 0 och 295 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 295 meritpoäng för Naturbruk inriktning naturturism, naturvetenskap - naturturism. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Naturturism, jakt och viltvård

 

180

Naturturism, naturturism

 

177.5

Naturturism, naturvetenskap - jakt

 

225

Naturturism, naturvetenskap - naturturism

 

295

Skogsbruk, jakt och skogsvård

 

137.5

Skogsbruk, naturvetenskap - skogsbruk

 

250

Skogsbruk, skogsbruk

 

152.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering

 

190

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Naturbruksprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Naturbruksprogrammet, naturturism, naturvetenskap - jakt

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

87 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 63 svar, 88 % svarsfrekvens

Studiero

5

Trygghet

7,7

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

198 elever

Könsfördelning

29 % tjejer

71 % killar

Plats

Ryssbygymnasiet AB är skolägare

1 gymnasieskola

198 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Ryssbygymnasiet AB som är en fristående skolägare.