Schillerska Gymnasiet

Kommunal ·

Vasagatan 19, Göteborg

Schillerska Gymnasiet är ett gymnasium i Göteborg, Centrum som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Humanistiska och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Schillerska Gymnasiet var mellan 0 och 285 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 285 meritpoäng för Humanistiska, inriktning kultur. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

270

Naturvetenskap och samhälle

 

270

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

258

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

243

Juridik

 

243

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

225.5

Bild och formgivning

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

PROV

552.5

Estetik och media

 

255.5

Teater

 

210.5

Humanistiska programmet

Antagningsgräns

Kultur

 

285

Språk

 

285

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Individuellt alternativ, Extra stöd och anpassning

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

68/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

74 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

94 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 358 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

7,6

Stöd

5,6

Elevnöjdhet

6,6

Antal elever på skolan

1094 elever

Könsfördelning

74 % tjejer

26 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

59 %

Jobbar

17 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

24 %

Tre år efter

Studerar

58 %

Jobbar

22 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Fem år efter

Studerar

55 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Plats

Göteborgs Kommun är skolägare

13 gymnasieskolor

10507 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Göteborgs Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet