SG/Broby

Kommunal ·

Svetsarevägen 2, Sunne

SG/Broby är ett gymnasium i Sunne som har programmen Natur, Samhälle och Industri. Antagningspoängen 2023 för SG/Broby var mellan 97,5 och 212,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 212,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

212.5

Naturvetenskap och samhälle

 

212.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

192.5

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

110

Produkt och maskinteknik

 

RIKS

Går att söka från hela landet.

RIKS

97.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

90 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

64 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 25 svar, 63 % svarsfrekvens

Studiero

8,6

Trygghet

8,4

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

165 elever

Könsfördelning

41 % tjejer

59 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

40 %

Jobbar

29 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

31 %

Tre år efter

Studerar

49 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Fem år efter

Studerar

39 %

Jobbar

36 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

25 %

Plats

Sunne Kommun är skolägare

2 gymnasieskolor

391 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Sunne Kommun som är en kommunal skolägare.