Sjölins Gymnasium Göteborg

Fristående ·

Parkgatan 9-11, Göteborg

Sjölins Gymnasium Göteborg är ett gymnasium i Göteborg, Centrum som har programmen Natur, Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Sjölins Gymnasium Göteborg var mellan 260,5 och 268 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 268 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

265

Naturvetenskap och samhälle

 

265

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

260.5

Samhällsvetenskap

 

260.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

268

Juridik

 

268

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

94 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

80 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 132 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

5,4

Trygghet

8,5

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

8,1

Antal elever på skolan

478 elever

Könsfördelning

57 % tjejer

43 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

32 %

Jobbar

29 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

39 %

Tre år efter

Studerar

55 %

Jobbar

32 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Fem år efter

Studerar

49 %

Jobbar

43 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Plats

Sjölins Gymnasium AB är skolägare

5 gymnasieskolor

2498 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Sjölins Gymnasium AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet