Skanskagymnasiet

Fristående ·

Trädgårdsgatan 26, Växjö

Skanskagymnasiet är ett gymnasium i Växjö som har programmet Teknik. Antagningspoängen 2023 för Skanskagymnasiet var 182 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 182 meritpoäng för Teknik, inriktning samhällsbyggande och miljö. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsbyggande och miljö

 

182

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

73/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

92 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

71 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 25 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

8,8

Trygghet

9,2

Stöd

7,2

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

81 elever

Könsfördelning

37 % tjejer

63 % killar

Plats

Skanskaskolan i Växjö AB är skolägare

1 gymnasieskola

81 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Skanskaskolan i Växjö AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet