Sofiaängens gymnasieskola

Fristående ·

Bergsunds strand 43 A, Stockholm

Sofiaängens gymnasieskola är ett fristående gymnasium i Stockholm. Sofiaängens gymnasieskola har samhällsvetenskapsprogrammet.

Sofiaängens gymnasieskola är ett gymnasium i Stockholm, Södermalm som har programmet Samhälle. Antagningspoängen 2023 för Sofiaängens gymnasieskola var 195 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 195 meritpoäng för Samhälle, inriktning samhällsvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap

 

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

195

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

84 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 4 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

-

Trygghet

-

Stöd

-

Elevnöjdhet

-

Antal elever på skolan

79 elever

Könsfördelning

53 % tjejer

47 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrottshall på Sats.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Sofiaängen AB är skolägare

1 gymnasieskola

79 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Sofiaängen AB som är en fristående skolägare.