Sotenäs gymnasieskola

Kommunal ·

Hagabergs Industrigata 1, Kungshamn

Sotenäs gymnasieskola är ett gymnasium i Kungshamn som har programmet Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Sotenäs gymnasieskola var mellan 0 och 12,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 12,5 meritpoäng för Introduktion, inriktning individuellt alternativ. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

12.5

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Antal elever på skolan

20 elever

Plats

Sotenäs Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

20 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Sotenäs Kommun som är en kommunal skolägare.