Spira Gymnasium Stora Essingen

Fristående ·

Junohällsvägen 3, Stockholm

Högskolestudier

Var eleverna på Spira Gymnasium Stora Essingen studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Spira Gymnasium Stora Essingen de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  23 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  11 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  10 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  8 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  7 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  5 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  5 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  5 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  5 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  3 %

Och 10 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  13 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  8 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  8 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  8 %

 • Ämneslärarprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

  5 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  5 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  5 %

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

  3 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  3 %

Och 17 ytterligare utbildningar

Program

Natur

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

230

Naturvetenskap och samhälle

 

212.5

Naturvetenskap, rymdvetenskap

 

222.5

Samhälle

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

212.5

Samhällsvetenskap

 

215

Ekonomi

Antagningsgräns

Ekonomi

 

210

Juridik

 

220

Om

Spira Gymnasium Stora Essingen är ett gymnasium på Stora Essingen i Stockholm som har programmen natur, samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Spira Gymnasium Stora Essingen var mellan 210 och 230 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 230 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

58/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E(11,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

54%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

73%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 122 svar, 62 % svarsfrekvens

Studiero

5

Trygghet

7,4

Stöd

4,7

Elevnöjdhet

4,9

Antal elever på skolan

678 elever

Könsfördelning

50 % tjejer

50 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Högskolestudier

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  23 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  11 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  10 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  8 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  7 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  5 %

Plats

Skolägare

Utbildia AB

2 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Spira Gymnasium Stora Essingen drivs av Utbildia AB som är en enskild huvudman. Det närmaste gymnasiet Utbildia AB driver är Spira Gymnasium Lund.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.