Sigtunaskolan Humanistiska läroverket

Fristående, icke vinstdrivande ·

Manfred Björkquists Allé 8, Sigtuna

Sigtunaskolan Humanistiska läroverket är ett gymnasium i Sigtuna som har programmen Natur, Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Sigtunaskolan Humanistiska läroverket var mellan 255 och 285 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 285 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

280

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap, Internationell profil

 

282.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

285

Ekonomi, Engelska

 

255

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

48/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

87 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 67 svar, 69 % svarsfrekvens

Studiero

7,5

Trygghet

8,3

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

455 elever

Könsfördelning

52 % tjejer

48 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Sigtuna Skolstiftelse är skolägare

1 gymnasieskola

455 elever totalt

Fristående, icke vinstdrivande skolägare

Skolan drivs av Sigtuna Skolstiftelse som är en fristående, icke vinstdrivande skolägare.