Staffangymnasiet

Kommunal ·

Norrtullsgatan 3, Söderhamn

Staffangymnasiet är ett gymnasium i Söderhamn som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, El och energi, Naturbruk, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Hantverk, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel, Hotell och turism samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Staffangymnasiet var mellan 0 och 247,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 247,5 meritpoäng för Natur, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

247.5

Naturvetenskap och samhälle

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

SVE

120

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

147.5

Samhällsvetenskap

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

SVE

120

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

150

Juridik

 

150

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

212.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

162.5

Elteknik

 

162.5

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Djurvård

 

80

Djurvård

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

100

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

135

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

110

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Transport

 

152.5

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist, Frisör, barberare; hår- och makeupstylist

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

115

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

150

Måleri

 

150

Plåtslageri

 

150

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

95

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

LÄRLING

VIS

80

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

170

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

82 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

80 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 190 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

7,8

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

689 elever

Könsfördelning

43 % tjejer

57 % killar

Plats

Hälsinglands Utbildningsförbund är skolägare

3 gymnasieskolor

1280 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Hälsinglands Utbildningsförbund som är en kommunal skolägare.