Stagneliusskolan

Kommunal ·

Fredriksskansgatan 5, Kalmar

Stagneliusskolan är ett gymnasium i Kalmar som har programmen Samhälle, Ekonomi, Försäljning och service, Fordon och transport samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Stagneliusskolan var mellan 0 och 202,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 202,5 meritpoäng för Ekonomi, inriktning juridik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

172.5

Medier, information och kommunikation

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

AST

0

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

202.5

Juridik

 

202.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

82.5

Försäljning och service

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

AST

0

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

167.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Individuellt alternativ

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

IMA

Utformas för enskild elev.

AST

IMA

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

61/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

89 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

88 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 364 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8,2

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

1298 elever

Könsfördelning

55 % tjejer

45 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

27 %

Jobbar

41 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

32 %

Tre år efter

Studerar

50 %

Jobbar

38 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Fem år efter

Studerar

51 %

Jobbar

39 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Plats

Kalmarsunds Gymnasieförbund är skolägare

3 gymnasieskolor

3268 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Kalmarsunds Gymnasieförbund som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet