Stockholm Science and Innovation School

Kommunal ·

Borgarfjordsgatan 6C, Kista

Stockholm Science and Innovation School är ett gymnasium i Kista som har programmet Teknik. Antagningspoängen 2023 för Stockholm Science and Innovation School var mellan 0 och 260 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 260 meritpoäng för Teknik, inriktning teknikvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

120

Teknikvetenskap

 

260

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

88 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

86 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 113 svar, 90 % svarsfrekvens

Studiero

7,2

Trygghet

9,4

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

8,3

Antal elever på skolan

378 elever

Könsfördelning

11 % tjejer

89 % killar

Praktiskt

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Stockholms Kommun är skolägare

22 gymnasieskolor

17389 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal skolägare.