Högskolor

Var eleverna på Strömkullegymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Strömkullegymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  41 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  14 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  8 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  8 %

 • Högskolan Väst

  Högskolan Väst

  5 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  5 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  3 %

 • Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  3 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  3 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  3 %

Och 3 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  14 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  14 %

 • Lärarprogram

  11 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  8 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  8 %

 • Kandidatprogram i personliga tjänster

  5 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  5 %

 • Civilekonomprogrammet

  3 %

 • Civilingenjörsprogram

  3 %

 • Förskollärarprogrammet

  3 %

Och 10 ytterligare utbildningar