Strömstad Gymnasium

Kommunal ·

Tångenvägen 2, Strömstad

Strömstad Gymnasium är ett gymnasium i Strömstad som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Bygg och anläggning samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Strömstad Gymnasium var mellan 0 och 187,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 187,5 meritpoäng för Teknik, inriktning design och produktutveckling. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

172.5

Naturvetenskap och samhälle

 

172.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

180

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

175

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

187.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

170

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

147.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

87.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

137.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

LÄRLINGSL.

Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLINGSL.

IMV

165

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

102.5

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

95

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

0

Yrkesintroduktion

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

62.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

71 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

82 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 137 svar, 61 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

7,5

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

5,9

Antal elever på skolan

362 elever

Könsfördelning

48 % tjejer

52 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

46 %

Jobbar

21 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

33 %

Tre år efter

Studerar

46 %

Jobbar

41 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Fem år efter

Studerar

29 %

Jobbar

57 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Plats

Strömstads Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

362 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Strömstads Kommun som är en kommunal skolägare.