Sundsta-Älvkullegymnasiet

Kommunal ·

Sävegatan 7, Karlstad

Sundsta-Älvkullegymnasiet är ett gymnasium i Karlstad som har programmen Natur, Samhälle, Estet, Teknik och Humanistiska. Antagningspoängen 2023 för Sundsta-Älvkullegymnasiet var mellan 152,5 och 242,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 242,5 meritpoäng för Samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

217.5

Naturvetenskap och samhälle

 

217.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

242.5

Medier, information och kommunikation

 

242.5

Samhällsvetenskap

 

242.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

185

Informations- och medieteknik

 

185

Produktionsteknik

 

185

Samhällsbyggande och miljö

 

185

Teknikvetenskap

 

185

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

212.5

Dans

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

292.5

Estetik och media

 

152.5

Musik

 

205

Teater

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

272.5

Humanistiska programmet

Antagningsgräns

Kultur

 

162.5

Språk

 

162.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

76/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

94 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 543 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

8,4

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

8

Antal elever på skolan

1877 elever

Könsfördelning

55 % tjejer

45 % killar

Plats

Karlstads Kommun är skolägare

3 gymnasieskolor

3563 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Karlstads Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet