Sundsvalls Gymnasium i Sundsvall
Sundsvalls Gymnasium i Sundsvall
Sundsvalls Gymnasium i Sundsvall

1 / 3

Sundsvalls Gymnasium

Kommunal ·

Universitetsallén 17, Sundsvall

Högskolor

Var eleverna på Sundsvalls Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Sundsvalls Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  29 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  25 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  13 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  8 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  6 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  6 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  3 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  2 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  1 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  1 %

Och 12 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  59 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  6 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  5 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  3 %

 • Kandidatprogram i teknik och teknisk industri

  3 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  3 %

 • Läkarprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  2 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  2 %

 • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

  1 %

Och 21 ytterligare utbildningar

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Naturvetenskap 
220
Samhäll
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Beteendevetenskap 
222,5
Samhällsvetenskap 
222,5
Ekonomi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Ekonomi 
232,5
Juridik 
232,5
Teknik
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Informations- och medieteknik 
172,5
Samhällsbyggande och miljö 
172,5
Teknikvetenskap 
172,5
Estet
InriktningAntagningspoäng
Estetik och media 
210
Musik 
232,5
El och energi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela el- och energiprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Automation 
152,5
Elteknik 
152,5
Barn och fritid
InriktningAntagningspoäng
Pedagogiskt och socialt arbete 
177,5
Försäljning och service
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service 
190
Fordon och transport
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela fordons- och transportprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Karosseri och lackering 
80
Lastbil och mobila maskiner 
80
Personbil 
80
Transport 
80
Bygg och anläggning
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela bygg- och anläggningsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Husbyggnad 
82,5
Mark och anläggning 
82,5
Måleri 
82,5
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 
85
Restaurang och livsmedel
InriktningAntagningspoäng
Kök och servering 
105
Industritekniska
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela industritekniska programmet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Produkt och maskinteknik 
165
Svetsteknik 
165
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Bygg- och anläggningsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Industritekniska programmet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Fordons- och transportprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Om

Sundsvalls Gymnasium består av två skolbyggnader: Hedbergska och Västermalm.

Sundsvalls Gymnasium är ett gymnasium i Sundsvall som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, estet, el och energi, barn och fritid, försäljning och service, fordon och transport, bygg och anläggning, vård och omsorg, restaurang och livsmedel, industri samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Sundsvalls Gymnasium var mellan 0 och 232,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 232,5 meritpoäng för ekonomi, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

80/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

81%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

76%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 556 svar, 79 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,1

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

2127 elever

Könsfördelning

43 % tjejer

57 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  29 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  25 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  13 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  59 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  6 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  5 %

Plats

Skolägare

Sundsvalls kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Sundsvalls Gymnasium drivs av Sundsvalls kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.