Sundsvalls Gymnasium Västermalm

Kommunal ·

Universitetsallén 17, Sundsvall

Sundsvalls Gymnasium Västermalm är ett gymnasium i Sundsvall som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Sundsvalls Gymnasium Västermalm var mellan 0 och 232,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 232,5 meritpoäng för Ekonomi, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

220

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

222.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

232.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

172.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Estetik och media

 

210

Musik

 

232.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Automation

 

152.5

Elteknik

 

152.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

177.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

190

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Karosseri och lackering

 

80

Lastbil och mobila maskiner

 

80

Personbil

 

80

Transport

 

80

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

82.5

Mark och anläggning

 

82.5

Måleri

 

82.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

85

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

105

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

165

Svetsteknik

 

165

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Industritekniska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

80 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

71 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 578 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8,1

Stöd

6,6

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

1025 elever

Könsfördelning

32 % tjejer

68 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

63 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Tre år efter

Studerar

46 %

Jobbar

41 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Fem år efter

Studerar

55 %

Jobbar

40 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

5 %

Plats

Sundsvalls Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

1025 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Sundsvalls Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet