Högskolor

Var eleverna på Sundsvalls Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Sundsvalls Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  29 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  25 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  13 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  8 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  6 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  6 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  3 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  2 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  1 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  1 %

Och 3 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  59 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  6 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  5 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  3 %

 • Kandidatprogram i teknik och teknisk industri

  3 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  3 %

 • Läkarprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  2 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  2 %

 • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

  1 %

Och 7 ytterligare utbildningar