Sunnerbogymnasiet

Kommunal ·

Axel Roothsgatan 13, Ljungby

Sunnerbogymnasiet är ett gymnasium i Ljungby som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Sunnerbogymnasiet var mellan 0 och 227,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 227,5 meritpoäng för Samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

207.5

Naturvetenskap och samhälle

 

207.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

227.5

Samhällsvetenskap

 

227.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

175

Juridik

 

175

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

140

Informations- och medieteknik

 

140

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Teater

 

120

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Automation

 

187.5

Elteknik

 

187.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

145

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

140

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

90

Transport

 

90

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Anläggningsfordon

 

165

Husbyggnad

 

165

Måleri

 

165

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

155

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

107.5

Svetsteknik

 

137.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Industritekniska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Industritekniska programmet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

0

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Vård och omsorg

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 257 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

941 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

42 %

Jobbar

35 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

23 %

Tre år efter

Studerar

48 %

Jobbar

42 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Fem år efter

Studerar

34 %

Jobbar

56 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Plats

Ljungby Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

941 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Ljungby Kommun som är en kommunal skolägare.