Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka

Fristående ·

Höglanda Gårdsväg 7, Kungsbacka

Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka är ett gymnasium i Kungsbacka som har programmen Naturbruk och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka var mellan 177,5 och 218 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 218 meritpoäng för Naturbruk, inriktning hästhållning. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Hästhållning

 

218

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Naturbruksprogrammet, Inriktning hästhållning

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

212.5

Naturbruksprogrammet, Inriktning hästhållning

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

177.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

71/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

83 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

73 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 26 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

7,2

Stöd

5,7

Elevnöjdhet

5,1

Antal elever på skolan

87 elever

Könsfördelning

98 % tjejer

2 % killar

Plats

Sveriges Ridgymnasium AB är skolägare

4 gymnasieskolor

355 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Sveriges Ridgymnasium AB som är en fristående skolägare.