Sveriges Ridgymnasium Svedala

Fristående ·

Bökeberg Gård & Arena, Svedala

Sveriges Ridgymnasium Svedala är ett gymnasium i Svedala som har programmet Naturbruk. Antagningspoängen 2023 för Sveriges Ridgymnasium Svedala var 0 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för Naturbruk inriktning hästhållning, 7 sökbara profiler samt niu. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Hästhållning, 7 sökbara profiler samt niu

 

80

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

72/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

84 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

96 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 27 svar, 93 % svarsfrekvens

Studiero

4,4

Trygghet

6,9

Stöd

3,7

Elevnöjdhet

5,6

Antal elever på skolan

93 elever

Könsfördelning

100 % tjejer

0 % killar

Plats

Sveriges Ridgymnasium AB är skolägare

4 gymnasieskolor

355 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Sveriges Ridgymnasium AB som är en fristående skolägare.