Sveriges Ridgymnasium Varberg

Fristående ·

Kvarnagårdens Ridcenter, Varberg

Sveriges Ridgymnasium Varberg är ett gymnasium i Varberg som har programmet Naturbruk. Antagningspoängen 2023 för Sveriges Ridgymnasium Varberg var 120 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 120 meritpoäng för Naturbruk, inriktning hästhållning. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Hästhållning

 

120

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

69/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

80 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

64 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 18 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

5,8

Trygghet

7,8

Stöd

5,6

Elevnöjdhet

5,6

Antal elever på skolan

77 elever

Könsfördelning

99 % tjejer

1 % killar

Plats

Sveriges Ridgymnasium AB är skolägare

4 gymnasieskolor

355 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Sveriges Ridgymnasium AB som är en fristående skolägare.