Teknikum

Kommunal ·

Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

Teknikum är ett gymnasium i Växjö som har programmen Teknik, El och energi, Barn och fritid, Vård och omsorg, VVS och fastighet samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Teknikum var mellan 0 och 237 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 237 meritpoäng för Teknik, inriktning teknikvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

142

Teknikvetenskap

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SPETS

237

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

202

Dator- och kommunikationsteknik

 

92

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

100

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

87

VVS- och fastighetsprogrammet

Antagningsgräns

VVS

 

167

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Teknikprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

232

VVS- och fastighetsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

192

Vård och omsorg

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

20

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (11,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

73 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

79 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 206 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

7,2

Stöd

6

Elevnöjdhet

5,5

Antal elever på skolan

787 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

42 %

Jobbar

28 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

30 %

Tre år efter

Studerar

35 %

Jobbar

51 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Fem år efter

Studerar

29 %

Jobbar

59 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Plats

Växjö Kommun är skolägare

3 gymnasieskolor

3259 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Växjö Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet