Tenhults Naturbruksgymnasium

Kommunal ·

Huskvarnavägen 28, Tenhult

Tenhults Naturbruksgymnasium är ett gymnasium i Tenhult som har programmen Naturbruk och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Tenhults Naturbruksgymnasium var mellan 0 och 142,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 142,5 meritpoäng för Naturbruk, inriktning hästhållning. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Djurvård

 

140

Hästhållning

 

142.5

Lantbruk

 

95

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Naturbruksprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Naturbruksprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

77.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

60 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

77 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 46 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

8,1

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

197 elever

Könsfördelning

80 % tjejer

20 % killar

Plats

Region Jönköpings Län är skolägare

2 gymnasieskolor

379 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Region Jönköpings Län som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet