Thoren Business School Jönköping

Fristående ·

Skolgatan 3, Jönköping

Thoren Business School Jönköping är ett gymnasium i Jönköping som har programmet Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Thoren Business School Jönköping var 130 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 130 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

130

Juridik

 

130

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

40/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

41 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 23 svar, 92 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

9,4

Stöd

8,3

Elevnöjdhet

8,1

Antal elever på skolan

69 elever

Könsfördelning

41 % tjejer

59 % killar

Plats

Thorengruppen AB är skolägare

27 gymnasieskolor

6400 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Thorengruppen AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet