Thoren Business School Karlstad

Fristående ·

Järnvägsgatan 4, Karlstad

Högskolor

Var eleverna på Thoren Business School Karlstad studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Thoren Business School Karlstad de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  50 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  8 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  8 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  4 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  4 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  4 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  3 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  3 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

Och 8 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  14 %

 • Juristprogrammet

  11 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  9 %

 • Civilingenjörsprogram

  8 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  7 %

 • Civilekonomprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  5 %

 • Socionomprogrammet

  5 %

 • Förskollärarprogrammet

  4 %

Och 11 ytterligare utbildningar

Program

Om

Thoren Business School Karlstad är ett gymnasium i Karlstad som har programmen natur, samhälle, ekonomi samt försäljning och service. Antagningspoängen 2023 för Thoren Business School Karlstad var mellan 102,5 och 185 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 185 meritpoäng för samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

68/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

72%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

70%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 77 svar, 79 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

8,4

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

248 elever

Könsfördelning

43 % tjejer

57 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

36 %

Jobbar

29 %

Annat

34 %

3 år efter studenten

Studerar

60 %

Jobbar

31 %

Annat

10 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  50 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  8 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  8 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  14 %

 • Juristprogrammet

  11 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  9 %

Plats

Skolägare

ThorenGruppen AB

37 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Thoren Business School Karlstad drivs av ThorenGruppen AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna ThorenGruppen AB driver är Yrkesgymnasiet Örebro och Thoren Business School Örebro.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.