Thoren Business School Sundsvall

Fristående ·

Storgatan 25, Sundsvall

Högskolor

Var eleverna på Thoren Business School Sundsvall studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Thoren Business School Sundsvall de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  42 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  28 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  7 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  7 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  5 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  2 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  2 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  2 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  2 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  2 %

Utbildningar

 • Civilekonomprogrammet

  19 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  14 %

 • Lärarprogram

  14 %

 • Civilingenjörsprogram

  7 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  7 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  7 %

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

  5 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  5 %

 • Socionomprogrammet

  5 %

 • Arbetsterapeutprogrammet

  2 %

Och 7 ytterligare utbildningar

Program

Om

Thoren Business School Sundsvall är ett gymnasium i Sundsvall som har programmen natur, samhälle, ekonomi samt försäljning och service. Antagningspoängen 2023 för Thoren Business School Sundsvall var mellan 92,5 och 172,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 172,5 meritpoäng för samhälle inriktning beteendevetenskap, communication. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

70%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

56%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 60 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

5

Trygghet

8,1

Stöd

5

Elevnöjdhet

4,4

Antal elever på skolan

193 elever

Könsfördelning

48 % tjejer

52 % killar

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  42 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  28 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  7 %

Utbildningskategorier

 • Civilekonomprogrammet

  19 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  14 %

 • Lärarprogram

  14 %

Plats

Skolägare

ThorenGruppen AB

37 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Thoren Business School Sundsvall drivs av ThorenGruppen AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna ThorenGruppen AB driver är Thoren Business School Gävle och Yrkesgymnasiet Gävle.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.