Thoren Business School Uppsala i Uppsala

Thoren Business School Uppsala

Fristående ·

Väderkvarnsgatan 12, Uppsala

Högskolor

Var eleverna på Thoren Business School Uppsala studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Thoren Business School Uppsala de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  33 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  17 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  10 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  8 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  6 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  4 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  4 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  4 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  4 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  4 %

Och 4 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  37 %

 • Civilekonomprogrammet

  12 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  12 %

 • Socionomprogrammet

  10 %

 • Lärarprogram

  8 %

 • Högskoleprogram i företagsekonomi, handel och administration

  4 %

 • Juristprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  4 %

 • Civilingenjörsprogram

  2 %

 • Kandidatprogram i juridik och rättsvetenskap

  2 %

Och 4 ytterligare utbildningar

Program

Om

Thoren Business School Uppsala är ett gymnasium i Uppsala som har programmen samhälle, ekonomi samt försäljning och service. Antagningspoängen 2023 för Thoren Business School Uppsala var mellan 217 och 222 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 222 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

83%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

73%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 58 svar, 73 % svarsfrekvens

Studiero

5,3

Trygghet

8,4

Stöd

5,6

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

238 elever

Könsfördelning

53 % tjejer

47 % killar

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

54 %

Jobbar

28 %

Annat

18 %

3 år efter studenten

Studerar

46 %

Jobbar

45 %

Annat

9 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  33 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  17 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  10 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  37 %

 • Civilekonomprogrammet

  12 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  12 %

Plats

Skolägare

ThorenGruppen AB

37 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Thoren Business School Uppsala drivs av ThorenGruppen AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna ThorenGruppen AB driver är Yrkesgymnasiet Uppsala och Yrkesgymnasiet Väsby.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.