Thoren Business School Uppsala

Fristående ·

Väderkvarnsgatan 12, Uppsala

Thoren Business School Uppsala är ett gymnasium i Uppsala som har programmen Samhälle, Ekonomi samt Försäljning och service. Antagningspoängen 2023 för Thoren Business School Uppsala var mellan 217 och 222 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 222 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

220

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

222

Juridik

 

222

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

217

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

57/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

75 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

73 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 58 svar, 73 % svarsfrekvens

Studiero

5,3

Trygghet

8,4

Stöd

5,6

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

238 elever

Könsfördelning

53 % tjejer

47 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

41 %

Jobbar

39 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Tre år efter

Studerar

36 %

Jobbar

53 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Fem år efter

Studerar

36 %

Jobbar

47 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Plats

Thorengruppen AB är skolägare

27 gymnasieskolor

6906 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Thorengruppen AB som är en fristående skolägare.