Thoren Business School Västerås

Fristående ·

Kopparbergsvägen 25, Västerås

Högskolor

Var eleverna på Thoren Business School Västerås studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Thoren Business School Västerås de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  45 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  18 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  5 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  4 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  4 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  3 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  3 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  2 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  2 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  2 %

Och 14 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  16 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  12 %

 • Lärarprogram

  11 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  11 %

 • Civilingenjörsprogram

  8 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  5 %

 • Socionomprogrammet

  5 %

 • Juristprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  4 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  3 %

Och 17 ytterligare utbildningar

Program

Om

Thoren Business School Västerås är ett gymnasium i Västerås som har programmen natur, samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Thoren Business School Västerås var mellan 152,5 och 182,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 182,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

65/100

Snittbetyg

C-D(14)

Betygsinflation

Hög

Tar examen

87%

Lärare

Behöriga lärare

67%

Lärarnöjdhet

7,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 84 svar, 79 % svarsfrekvens

Studiero

5,2

Trygghet

7,5

Stöd

5,3

Elevnöjdhet

5,4

Antal elever på skolan

269 elever

Könsfördelning

62 % tjejer

38 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

53 %

Jobbar

31 %

Annat

16 %

3 år efter studenten

Studerar

54 %

Jobbar

28 %

Annat

18 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  45 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  18 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  5 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  16 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  12 %

 • Lärarprogram

  11 %

Plats

Skolägare

ThorenGruppen AB

37 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Thoren Business School Västerås drivs av ThorenGruppen AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna ThorenGruppen AB driver är Yrkesgymnasiet Västerås och Thoren Business School Uppsala.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.