Thoren Innovation School Malmö

Fristående ·

Malmborgsgatan 4, Malmö

Thoren Innovation School Malmö är ett gymnasium i Malmö som har programmen Natur, Teknik samt El och energi. Antagningspoängen 2023 för Thoren Innovation School Malmö var 0 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

120

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

120

Informations- och medieteknik

 

120

Teknikvetenskap

 

120

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

80

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

60/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

75 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

58 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 33 svar, 72 % svarsfrekvens

Studiero

4,8

Trygghet

5,7

Stöd

3,6

Elevnöjdhet

3,7

Antal elever på skolan

152 elever

Könsfördelning

19 % tjejer

81 % killar

Plats

Thoren Innovation School AB är skolägare

6 gymnasieskolor

1053 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Thoren Innovation School AB som är en fristående skolägare.