Törnströmska Gymnasiet

Kommunal ·

Östra Köpmansgatan 10, Karlskrona

Törnströmska Gymnasiet är ett gymnasium i Karlskrona som har programmen Estet, El och energi, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, VVS och fastighet, Introduktion samt Sjöfart. Antagningspoängen 2023 för Törnströmska Gymnasiet var mellan 0 och 205 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 205 meritpoäng för El och energi, inriktning elteknik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Dans

 

120

Estetik och media

 

167.5

Estetik och media

 

187.5

Musik

 

125

Teater

 

150

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

205

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

100

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Lastbil och mobila maskiner

 

82.5

Personbil

 

82.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Anläggningsfordon

 

87.5

Husbyggnad

 

87.5

Mark och anläggning

 

87.5

Måleri

 

87.5

Plåtslageri

 

87.5

VVS- och fastighetsprogrammet

Antagningsgräns

VVS

 

187.5

Sjöfartsutbildningen

Antagningsgräns

Allmän

 

RIKS

Går att söka från hela landet.

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

RIKS

VIS

177.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

172.5

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

135

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

97.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

62/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

84 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 180 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8,2

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

632 elever

Könsfördelning

32 % tjejer

68 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

28 %

Jobbar

41 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

31 %

Tre år efter

Studerar

29 %

Jobbar

43 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

28 %

Fem år efter

Studerar

30 %

Jobbar

53 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Plats

Karlskrona Kommun är skolägare

4 gymnasieskolor

2228 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Karlskrona Kommun som är en kommunal skolägare.