Tranemo Gymnasieskola

Kommunal ·

Brogatan 11, Tranemo

Tranemo Gymnasieskola är ett gymnasium i Tranemo som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, El och energi, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, VVS och fastighet, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Tranemo Gymnasieskola var mellan 0 och 230 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 230 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

230

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

170

Samhällsvetenskap

 

170

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

162.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

180

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

160

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

190

Husbyggnad

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

130

Mark och anläggning

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

97.5

Plåtslageri

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

85

VVS- och fastighetsprogrammet

Antagningsgräns

VVS

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

212.5

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

130

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

187.5

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

165

Industritekniska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

85

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

87 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

88 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 160 svar, 88 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8,4

Stöd

7,1

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

313 elever

Könsfördelning

36 % tjejer

64 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

36 %

Jobbar

47 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Tre år efter

Studerar

44 %

Jobbar

47 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Fem år efter

Studerar

26 %

Jobbar

62 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Plats

Tranemo Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

313 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Tranemo Kommun som är en kommunal skolägare.