Tullängsgymnasiet

Introduktionsprogrammet

Introduktions-
programmet

Inriktning

Fordons- och transportprogrammet, personbil
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Antagningspoäng 2023Median
00

Inriktning

Bygg- och anläggningsprogrammet
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Antagningspoäng 2023Median
00

Fakta

Könsfördelning

0 % tjejer

100 % killar

Andra besökte även