Tycho Braheskolan

Kommunal ·

Studievägen 4, Helsingborg

Tycho Braheskolan är ett gymnasium i Helsingborg som har programmen Natur och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Tycho Braheskolan var mellan 152,5 och 312,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 312,5 meritpoäng för Natur inriktning musik, test för behörighet görs. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

177.5

Musik, Test för behörighet görs

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

312.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

152.5

Informations- och medieteknik

 

152.5

Samhällsbyggande och miljö

 

152.5

Teknikvetenskap

 

152.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

75/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

82 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 131 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

8,5

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

6,6

Antal elever på skolan

552 elever

Könsfördelning

38 % tjejer

62 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

65 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Tre år efter

Studerar

58 %

Jobbar

35 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Fem år efter

Studerar

42 %

Jobbar

43 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Plats

Helsingborgs Kommun är skolägare

7 gymnasieskolor

3399 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Helsingborgs Kommun som är en kommunal skolägare.