Vadsbogymnasiet

Kommunal ·

Drottning Kristinas väg 50, Mariestad

Vadsbogymnasiet är ett gymnasium i Mariestad som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Introduktion, Industri samt Marinteknik. Antagningspoängen 2023 för Vadsbogymnasiet var mellan 0 och 262,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 262,5 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

187.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

207.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

262.5

Juridik

 

262.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

167.5

Produktionsteknik

 

167.5

Teknikvetenskap

 

167.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Automation

 

215

Elteknik

 

215

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

82.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

130

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

207.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

125

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

145

Svetsteknik

 

145

Marinteknikutbildningen

Antagningsgräns

Service och reparation

 

RIKS

Går att söka från hela landet.

RIKS

175

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

147.5

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

92.5

Industritekniska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

70

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

127.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

77 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 350 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

8

Stöd

7,1

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

697 elever

Könsfördelning

44 % tjejer

56 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

33 %

Jobbar

38 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

29 %

Tre år efter

Studerar

46 %

Jobbar

45 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Fem år efter

Studerar

38 %

Jobbar

53 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Plats

Mariestads Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

697 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Mariestads Kommun som är en kommunal skolägare.