Västerås Citygymnasium i Västerås

Västerås Citygymnasium

Fristående ·

Port-Anders Gata 5, Västerås

Program

Om

Västerås Citygymnasium är ett gymnasium i Västerås som har programmen natur, samhälle, barn och fritid, vård och omsorg samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Västerås Citygymnasium var mellan 80 och 120 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 107,5 meritpoäng för introduktion, inriktning barn- och fritidsprogrammet. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

59/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

55%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 37 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

6,9

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

6,2

Antal elever på skolan

158 elever

Könsfördelning

66 % tjejer

34 % killar

Praktiskt

Matkort

Matkort som kan användas på utvalda restauranger.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Plats

Skolägare

Västerås Citygymnasium AB

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

Västerås Citygymnasium drivs av Västerås Citygymnasium AB, som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.