Västerås Idrottsgymnasium

Fristående ·

Apalby gård, Västerås

Västerås Idrottsgymnasium är ett gymnasium i Västerås som har programmet Samhälle. Antagningspoängen 2023 för Västerås Idrottsgymnasium var 185 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 185 meritpoäng för Samhälle, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

185

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

60/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

72 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

32 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 23 svar, 92 % svarsfrekvens

Studiero

5,4

Trygghet

8,6

Stöd

7,7

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

85 elever

Könsfördelning

42 % tjejer

58 % killar

Plats

Västerås Idrottsgymnasium AB är skolägare

1 gymnasieskola

85 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Västerås Idrottsgymnasium AB som är en fristående skolägare.