Växjö Fria Gymnasium

Fristående ·

Storgatan 82c, Växjö

Växjö Fria Gymnasium är ett gymnasium i Växjö som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi samt Vård och omsorg. Antagningspoängen 2023 för Växjö Fria Gymnasium var mellan 197 och 237 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 237 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

197

Naturvetenskap och samhälle

 

197

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

212

Samhällsvetenskap

 

212

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

237

Juridik

 

237

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

202

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

65/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

80 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

79 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 129 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

8,3

Stöd

6,1

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

562 elever

Könsfördelning

63 % tjejer

37 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

39 %

Jobbar

40 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

21 %

Tre år efter

Studerar

54 %

Jobbar

33 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Fem år efter

Studerar

40 %

Jobbar

50 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Plats

Växjö Fria Gymnasium AB är skolägare

1 gymnasieskola

562 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Växjö Fria Gymnasium AB som är en fristående skolägare.