Vettergymnasiet

Fristående ·

Klostergatan 38, Jönköping

Vettergymnasiet är ett gymnasium i Jönköping som har programmen Samhälle, El och energi, Barn och fritid samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Vettergymnasiet var mellan 0 och 162,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 162,5 meritpoäng för Samhälle, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

162.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

90

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

112.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

95

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

10

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

80

El- och energiprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (11,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

51 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 12 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

7,7

Trygghet

8,9

Stöd

8,6

Elevnöjdhet

8,3

Antal elever på skolan

58 elever

Könsfördelning

29 % tjejer

71 % killar

Plats

Wetterbygdens Gymnasium AB är skolägare

1 gymnasieskola

58 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Wetterbygdens Gymnasium AB som är en fristående skolägare.