VFG Jönköping

Fristående ·

Solåsvägen 5, Jönköping

VFG Jönköping är ett gymnasium i Jönköping som har programmen Fordon och transport, Bygg och anläggning samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för VFG Jönköping var mellan 0 och 100 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 100 meritpoäng för Bygg och anläggning, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Transport

 

82.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

100

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

77.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

75

Fordons- och transportprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

10

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Antal elever på skolan

46 elever

Plats

VFG Utbildning AB är skolägare

1 gymnasieskola

46 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av VFG Utbildning AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet