Vimmerby Gymnasium

Kommunal ·

Drottninggatan 25, Vimmerby

Vimmerby Gymnasium är ett gymnasium i Vimmerby som har programmen Natur, Samhälle, Teknik, El och energi, Försäljning och service, Fordon och transport, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Vimmerby Gymnasium var mellan 0 och 195 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 195 meritpoäng för Teknik, inriktning design och produktutveckling. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

190

Naturvetenskap och samhälle

 

190

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

147.5

Medier, information och kommunikation

 

147.5

Samhällsvetenskap

 

147.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

195

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Automation

 

175

Elteknik

 

175

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

132.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Karosseri och lackering

 

90

Personbil

 

90

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

152.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering

 

100

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

80

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

80

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

El- och energiprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Försäljning och service

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Industritekniska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Industritekniska programmet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Naturvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

67.5

Teknikprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Vård och omsorg

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

88 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 67 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

6,5

Antal elever på skolan

443 elever

Könsfördelning

51 % tjejer

49 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

53 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Tre år efter

Studerar

58 %

Jobbar

33 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Fem år efter

Studerar

37 %

Jobbar

50 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Plats

Vimmerby Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

443 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Vimmerby Kommun som är en kommunal skolägare.

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.