Virginska Gymnasiet

Kommunal ·

Fabriksgatan 52, Örebro

Virginska Gymnasiet är ett gymnasium i Örebro som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Barn och fritid, Hantverk, Restaurang och livsmedel, Hotell och turism samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Virginska Gymnasiet var mellan 0 och 287,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 287,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

287.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

227.5

Allmän

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

AST

VIS

122.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

245

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

195

Pedagogiskt och socialt arbete

 

195

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

130

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Bageri och konditori

 

175

Kök och servering

 

175

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

187.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Programinriktat val, Mot hantverksprogrammet, frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Programinriktat val, Mot hotell och turism

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

92 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

88 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 274 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

7,8

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

1305 elever

Könsfördelning

59 % tjejer

41 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

27 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

39 %

Tre år efter

Studerar

37 %

Jobbar

41 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

22 %

Fem år efter

Studerar

34 %

Jobbar

54 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Plats

Örebro Kommun är skolägare

4 gymnasieskolor

4419 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Örebro Kommun som är en kommunal skolägare.