Vreta Utbildningscentrum

Kommunal ·

Järngården 3, Vreta Kloster

Vreta Utbildningscentrum är ett gymnasium i Vreta Kloster som har programmen Naturbruk, Fordon och transport samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Vreta Utbildningscentrum var mellan 0 och 207,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 207,5 meritpoäng för Naturbruk inriktning lantbruk, profil maskin. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Hästhållning

 

182.5

Lantbruk

 

170

Lantbruk, profil maskin

 

A.LÄRLING

Anställd lärling - Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan.

A.LÄRLING

207.5

Skogsbruk, Skog

 

205

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Transport

 

190

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Naturbruksprogrammet, hästhållning, Häst

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Naturbruksprogrammet, lantbruk

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Naturbruksprogrammet, skogsbruk, Skog

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Naturbruksprogrammet, särskild variant, maskinmekaniker, Maskin

 

A.LÄRLING

Anställd lärling - Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

A.LÄRLING

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

61/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

77 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

78 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 131 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

8

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

460 elever

Könsfördelning

48 % tjejer

52 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

18 %

Jobbar

59 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

23 %

Tre år efter

Studerar

14 %

Jobbar

71 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Fem år efter

Studerar

13 %

Jobbar

71 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Plats

Region Östergötland är skolägare

2 gymnasieskolor

692 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Region Östergötland som är en kommunal skolägare.