Young Business Creatives, YBC på våning 4 och 5 i huset
Öppen, luftig och ljus miljö inne på Young Business Creatives, YBC
Goda förutsättningar till att studera på Young Business Creatives, YBC

1 / 5

Young Business Creatives

Kommunal ·

Marcusplatsen 7, Nacka

Young Business Creatives

Young Business Creatives

Högskolor

Var eleverna på Young Business Creatives studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Young Business Creatives de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  31 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  11 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  8 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  8 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  7 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  6 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  3 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  3 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  3 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  3 %

Och 13 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  25 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

 • Juristprogrammet

  9 %

 • Civilingenjörsprogram

  8 %

 • Civilekonomprogrammet

  6 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  5 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  5 %

 • Socionomprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

  4 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

Och 13 ytterligare utbildningar

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året

Om

YBC är en kommunal gymnasieskola som drivs av Nacka kommun. Vi är också en kreativ mötesplats där vi satsar på studieresultat, nytänkande och på att skapa möten. För det är i mötet mellan alla här på skolan som kunskap och nya idéer uppstår. Givetvis i mötet mellan elever och lärare, men också mellan elever och elever och lärare och lärare. Dessutom blir du en del av ett större sammanhang eftersom vi utformar din utbildning i samarbete med näringsliv och samhälle. Både här hemma och globalt.

Vårt sätt att leva och utvecklas förändras allt snabbare. Samma sak gäller arbetsmarknaden. Många av jobben vi har idag fanns inte för några år sedan. Det ställer helt nya krav på både kompetens, förmågor och oss själva. På YBC ger vi dig möjligheterna att möta dessa möjligheter och krav.

Young Business Creatives har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Young Business Creatives är ett gymnasium i Nacka som har programmen natur, samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Young Business Creatives var mellan 230 och 265 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 265 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

73/100

Snittbetyg

C(15,4)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

96%

Lärare

Behöriga lärare

90%

Lärarnöjdhet

6,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 211 svar, 94 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,5

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

721 elever

Könsfördelning

52 % tjejer

48 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Inget skolbibliotek

Samverkar med närliggande bibliotek

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

41 %

Jobbar

27 %

Annat

33 %

3 år efter studenten

Studerar

54 %

Jobbar

38 %

Annat

8 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  31 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  11 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  8 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  25 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

 • Juristprogrammet

  9 %

Plats

Skolägare

Nacka kommun

2 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Young Business Creatives drivs av Nacka kommun, som är en kommunal huvudman. Det närmaste gymnasiet Nacka kommun driver är Nacka gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.