Ystad gymnasium

Kommunal ·

Surbrunnsvägen 1, Ystad

Ystad gymnasium är ett gymnasium i Ystad som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Naturbruk, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Hantverk, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel samt Hotell och turism. Antagningspoängen 2023 för Ystad gymnasium var mellan 0 och 260 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 260 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

120

Naturvetenskap och samhälle

 

120

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

240

Medier, information och kommunikation

 

240

Samhällsvetenskap

 

240

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

260

Juridik

 

260

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

197.5

Informations- och medieteknik

 

197.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Estetik och media

 

120

Musik

 

120

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

195

Elteknik

 

195

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Djurvård, Profil djurparksdjur

 

80

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

195

Pedagogiskt och socialt arbete

 

195

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

185

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Karosseri och lackering

 

80

Lastbil och mobila maskiner

 

80

Personbil

 

80

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist, Profil frisör

 

102.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

105

Mark och anläggning

 

105

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän, Vård- och omsorgscollege

 

80

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering

 

80

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Allmän, Profil hotell och konferens

 

192.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

65/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

85 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 473 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

7,1

Trygghet

8,5

Stöd

7,1

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

1615 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

36 %

Jobbar

35 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

29 %

Tre år efter

Studerar

55 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Fem år efter

Studerar

36 %

Jobbar

49 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Plats

Ystad Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

1615 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Ystad Kommun som är en kommunal skolägare.