Ditt meritvärde

340

Du är behörig till alla program

🚀

Du har högre betyg än 99 % av alla elever

Snittmeriten på din skola

Se de genomsnittliga betygen och meriten på en skola.

🏫

Dina styrkor

Baserat på dina betyg.

💪

Matte & NO
Språk
SO
Estetiska
Praktiska

Du kommer in på

av alla gymnasier