Amerikanska Gymnasiet i Sveriges gymnasier

Amerikanska Gymnasiet är en svensk gymnasieskola som kombinerar det bästa från det svenska och amerikanska skolsystemet, baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Amerikanska Gymnasiet är grundat av rektorer. Vår ledstjärna är att utveckla varje elev för att kunna nå sin fulla potential.